Журналістам про анонімність

Яка мета анонімності в АА? Чому на анонімність часто посилаються, як на найважливіший захист Спільноти, що гарантує її існування та розвиток?

Дванадцята традиція АА: Анонімність є духовною основою всіх наших Традицій, що завжди нагадує нам ставити принципи перед особистостями.

На рівні преси, телебачення, радіо, кіно і Інтернету анонімність наголошує на рівності в АА всіх своїх членів. Вона ставить на гальма наші его, що легко роздмухуються, нашу недоречну впевненість, що порушення нашої анонімності комусь допоможе, і наше бажання особистого визнання чи контролю. Найбільш важливим є те, що Традиція Анонімності нагадує нам, що істотним є послання АА, а не посланець.

На особистому рівні анонімність гарантує приватність для всіх членів і захист, що має особливе значення для новачків, які можуть вагатися, щоб звернутися по допомогу до АА, якщо вони мають будь-яку причину повірити, що їх алкоголізм може бути викритий публічно.

Теоретично, принцип анонімності здається ясним, але запровадження його у дію не завжди є легким. Далі представлені деякі загальні вказівки, що відібрані з досвіду груп АА, які можуть бути корисними.

Дотримання анонімності на публічному рівні

Виступаючи на радіо, телебаченні, в кіно або в Інтернеті, як члени АА ми утримуємося показувати свої обличчя або розкривати свої прізвища. У надрукованих статтях, на веб-сторінках або у електронній пошті ми означуємо себе своїми іменами і лише першими літерами прізвищ.

Ми використовуємо свої імена і перші літери прізвищ, тільки коли виступаємо як члени АА на зустрічах, що не є зборами АА.

Ми не пишемо “АА” на конвертах, що відправляються поштою, навіть на кореспонденції, яка адресована структурам АА. У матеріалах, що будуть розміщені на інформаційних стендах АА і надруковані у програмах АА, які можуть бути побачені публічно, ми опускаємо прізвища членів та звання, наприклад, “Преподобний”, “Професор”, або “Сержант”.

Факти про анонімність в АА

Дотримання нашої Традиції анонімності – це відповідальність члена АА, а не засобів масової інформації.

  • Члени АА як правило думають, що нерозумно порушувати анонімність члена АА навіть після його або її смерті, але в кожному випадку остаточне рішення мусить залишатися за родиною. Однак члени АА погоджуються, що слід поважати анонімність членів, які ще живі, у некрологах або у будь-якому виді друкованих спогадів або повідомлень про смерть.
  • Члени АА можуть розкрити свою особистість і виступати як алкоголіки, котрі одужали, даючи інтерв’ю на радіо, телебаченні і в Інтернеті, не порушуючи Традицій – за умови, що не буде розкриватися їхнє членство в АА.
  • Члени АА можуть виступати, як члени АА, лише тоді, коли не розкриті їхні імена або обличчя. Вони виступають не від імені АА, а просто як його члени.

Час від часу ми пишемо нашим друзям в засобах масової інформації, щоб подякувати їм за допомогу у збереженні нашої давньої традиції анонімності з членами Анонімних Алкоголіків.

По-перше, дозвольте нам висловити Вам нашу глибоку вдячність. Із початку AA в 1935 році, його члени визнали, що не вистачає лише доносити вістку надії та одужання нашої програми, з вуст в уста, до багатьох людей, які ще страждають від алкоголізму. Засоби масової інформації були життєво важливою частиною цих зусиль, і сьогодні ми вважаємо, що є більш ніж 2 мільйони членів анонімних алкоголіків в більш ніж 180 країнах, які успішно одужують.

По-друге, ми з повагою просимо, щоб ви продовжували співпрацювати з нами в збереженні анонімності членів АА. Принцип анонімності є основним принципом нашого Товариства. Ті, хто неохоче приймають нашу допомогу, можуть подолати свій страх, якщо и впевнені, що їх анонімність буде збережена. Крім того, і, можливо, менш зрозуміло, наша традиція анонімності діє як стримуючий фактор на членів АА, нагадуючи нам, що ми – програма принципів, а не особистостей, і що жоден член АА не може собі дозволити виступати, як представник або лідер нашого Товариства. Для ідентифікації члена АА в засобах масової інформації, ми просимо Вас використовувати тільки імена (наприклад, Богдан С. або Наталя Ф.) і не використовували фотографій або електронних зображень, в яких обличчя членів можуть бути впізнані.

Ще раз дякуємо Вам за Вашу тривалу співпрацю. Ті, хто бажає більше дізнатися про наше Товариство, можуть відвідати наш Сайт в www.aa-zakhid.org.ua частина 5.Медіа.

Наше Товариство не коментує питання громадських конфліктів, але ми раді надати інформацію про AA для тих, хто шукає його.

Анонімність на основі “від людини до людини”

Із найперших днів АА пообіцяло особисту анонімність всім тим, хто відвідує його збори. Оскільки його засновники і перші члени самі були алкоголіками, що одужують, то вони знали з власного досвіду, як соромилися більшість алкоголіків свого пиття, як боялися вони публічного розголосу. Соціальне тавро алкоголізму було гнітючим і ті перші члени АА визнали, що зміцнювати гарантію конфіденційності було необхідністю, якщо вони прагнули досягти успіху у тому, щоб приваблювати інших алкоголіків і допомагати їм досягти тверезості.

Протягом років анонімність виявилася одним із найбільших дарів, що АА пропонує страждаючим алкоголікам. Без неї більшість ніколи б не відвідали їх перших зборів. Хоча тавро зменшилося в деякій мірі, більшість новачків все ще бачать визнання їх алкоголізму настільки болючим, що це можливо лише у захищеному середовищі. Анонімність суттєва для цієї атмосфери довіри і відкритості.

Хоча для нових членів конфіденційність є цінною, варто відзначити, що більшість з них охоче поділилися б зі своїми сім’ями хорошою новиною про свою належність до АА. Таке розкриття, однак, завжди є їхнім власним вибором: АА у цілому намагається забезпечити збереження приватності і захищеності окремих членів до тієї міри, якої вони бажають, або відкритість до тієї міри, якої вони бажають, про їх приналежність до Товариства; але завжди з розумінням, що анонімність на рівні преси, радіо, телебачення, кіно та інших медіа-технологій, таких як Інтернет, є необхідною для нашої подальшої тверезості і розвитку на особистому і груповому рівнях.