Комітети і служби

Фінансовий комітет

Займається всією сукупністю фінансових справ в Товаристві АА України,  слідуючи  VII Традиції АА, і дає висновки щодо фінансової діяльності УЦО АА.

Інформаційний комітет

Займається всією сукупністю справ, пов’язаних з інформуванням громадськості, ЗМІ, співпрацею з організаціями поза АА, для єдиної і головної мети Товариства АА, яка визначена V Традицією АА.

Літературний комітет

Займається справами літератури АА. Зокрема, перекладом книг та брошур з інших мов та їх редагуванням. Представники комітету мають входити до складу редакційної  колегії журналу «Джерело». Протоколи роботи редакційної колегії повинні додаватися до звіту (протоколу) засідання Комітету.

Організаційний комітет

Займається  всією сукупністю  організаційних справ Товариства АА в Україні, готує проект порядку денного засідання Конференції з Обслуговуванню АА в Україні, працюючи спільно з Радою Обслуговування. Організаційний комітет рекомендує до порядку денного засідання кожного комітету в УКЗ, що проходить під час засідання Конференції, питання, що мають істотний вплив на справи Товариства АА, серед зібраних раніше від груп АА і регіонів АА – з урахуванням думки з цих питань голів інших комітетів УКО, голови української Ради Обслуговування та Голови Правління УЦО АА. Рекомендовані питання повинні бути заздалегідь (за 3 місяці до засідання УКО) розіслані для обговорення по регіонах АА в Україні. Комітет спільно з Радою Обслуговування виробляє проекти змін до Положення про Конференцію та Положення про Роботу НС, пропонує УКО персональний склад комітету з організації Конференції. Організаційний Комітет співпрацює з Радою Обслуговування, УЦО АА і  відповідними комітетами УКО (в рамках предмета їх діяльності) в підготовці Всеукраїнського Ювілейного Форуму АА (в тому числі в затвердженні девізу, логотипу та програми Форуму) та інших зборів і зустрічей всеукраїнського характеру (в тому числі затвердження місця і теми зустрічі).

Редакція журналу «Джерело»

Займається збором редакційних матеріалів, підготовкою, друком і розповсюдженням Всеукраїнського журналу Анонімних Алкоголіків «Джерело». Члени редколегії у роботі керуються принципами Дванадцяти традицій.

Служба донесення послання в місця позбавлення волі

Співпраця із пенітенціарною службою та правоохоронними органами України. Відвідування алкоголіків у місцях позбавлення волі, організація там груп Анонімних Алкоголіків, донесення послання АА, сприяння процесу реабілітації і ресоціалізації осіб, які відбули покарання і повернулися до повноцінного життя у суспільстві.

02 листопада 2023 р. УРО АА прийнято рішення щодо початку нового напрямку діяльності – донесення послання АА до суб’єктів пробації, які мають алкогольну залежність. Суб’єкти пробації – це особи, які за рішенням суду відбувають покарання без позбавлення волі. Опікується такими особами Державна установа «Центр пробації» (надалі ДУЦП) та її територіальні підрозділи. 01 лютого 2022 р. підписано Меморандум про співробітництво між УЦО АА та ДУ «Центр пробації» (див. підрозділ «Документи»)